Kapliczka św. Antoniego w Blatnicy pod św. Antoninkiem

Kapliczka św. Antoniego w Blatnicy pod św. Antoninkiem