Tłumaczenie

Tłumaczenia PL → CZ → PL

Dla zainteresowanych sporządzamy tłumaczenia tekstów z języka polskiego do języka czeskiego i odwrotnie.

Chętnie przetłumaczymy jakiekolwiek teksty, prezentacje webowe, materiały propagacyjne i reklamowe, informacje turystyczne, prezentacje produktów firm. Pomożemy wam znaleźć drogę do klienta czeskiego !

Prosimy o kontaktowanie nas tutaj